- ประกาศ -

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี งดสอนตัฟซีรและหะดีษ

ในวันอังคารที่ 16 ก.ค.62

23-07-2019
01-08-2019