ฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องห้ามสวมแหวน

Submitted by dp6admin on Fri, 01/10/2010 - 08:10
คำถาม
เชคฯ ค่ะ ฮะดีษที่ว่า "ห้ามสวมแหวนที่นิ้วชี้ หรือ นิ้วกลาง" รายงาน โดย บุคอรี และ มุสลิม เป็นฮะดีษจริงหรือเปล่าค่ะ อ่่านจากหนังสือ แบบอย่างอันอัศจรรย์และอัจฉริยะของ ศาสดามุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในวิถีชีวิตประจำวัน หน้า 15 ข้ัอ 6 เขียนโดย อุซตาซ เอช เอ อับดุรรอฮฺมาน อะหมัด แปลโดย มันศูร อับดุลลอฮฺ สำนักพิมพ์อาลีพาณิชย์

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 

วันที่ตอบ