1757 อีดตรงกับวันศุกร์มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ (ต้องละหมาดวันศุกร์มั้ย)

Submitted by dp6admin on Tue, 28/07/2020 - 17:25
คำถาม
วันอีดตรงกับวันศุกร์มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ (ต้องละหมาดวันศุกร์มั้ย)
คำตอบ
วันที่ตอบ