อีดและอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

**คลิ้กที่คำถาม เพื่อรับฟังคำตอบ**

คำถาม :…

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
- วันอีด, การไปละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา
- เวลาในการกล่าวตักบีร, อาบน้ำญะนาบะห์และการแต่งกายในวันอีด, การเดินทางไปละหมาด,
- การเชือดกุรบานและเวลาในการเชือด, การอวยพรแก่กัน, การแจกเนื้อกุรบาน
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.รอซิกีน อีซา