สังคมมุสลิม

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
- ให้ความดี ทำดีกับคนที่เราอิจฉา
- เปลี่ยนอิจฉาเป็นความรัก ขอดุอาอฺให้เขาดีกว่าเรา
- อบรมสั่งสอน ตักเตือนกัน ไม่ให้อิจฉากัน
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ, ฮัจญฺอักบัร
- ความกล้าที่จะเสียสละ และความขี้ขลาด
- กลุ่มที่ฝ่าฝืนและต่อต้าน อัลลอฮฺและร่อซูล
- ความขัดแย้ง ทำให้มุสลิมอ่อนแอ ขี้ขลาด พ่ายแพ้ต่อศัตรู