อีดิ้ลอัฎฮา(อีดใหญ่)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
- วันอีด, การไปละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา
- เวลาในการกล่าวตักบีร, อาบน้ำญะนาบะห์และการแต่งกายในวันอีด, การเดินทางไปละหมาด,
- การเชือดกุรบานและเวลาในการเชือด, การอวยพรแก่กัน, การแจกเนื้อกุรบาน
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.รอซิกีน อีซา

 เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 17 ก.ค.47

 …