ละหมาดอีด

**คลิ้กที่คำถาม เพื่อรับฟังคำตอบ**

คำถาม :…

- วันอีด, การไปละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา
- เวลาในการกล่าวตักบีร, อาบน้ำญะนาบะห์และการแต่งกายในวันอีด, การเดินทางไปละหมาด,
- การเชือดกุรบานและเวลาในการเชือด, การอวยพรแก่กัน, การแจกเนื้อกุรบาน