ซุลฮิจญะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
 
นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ, ฮัจญฺอักบัร
- ความกล้าที่จะเสียสละ และความขี้ขลาด
- กลุ่มที่ฝ่าฝืนและต่อต้าน อัลลอฮฺและร่อซูล
- ความขัดแย้ง ทำให้มุสลิมอ่อนแอ ขี้ขลาด พ่ายแพ้ต่อศัตรู
นะศีหะฮฺ : เตรียมตัวสำหรับ 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ,…