บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

หัวข้อเรื่อง: 
ดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคน, ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺ, วิกฤติอักศอ ก.ค.60
สถานที่: 
มัสยิดอัลฟาลาหฺ (ปตท.ปาลัส2)
วันที่: 
21.7.17
ความยาว(นาที): 
47 นาที
รายละเอียด: 

วิกฤติอักศอ..สัญญาณแห่งวิกฤติอีมาน

0
Your rating: None