ชีอะฮฺกับสถานการณ์โลก

สถานที่: 
ลานหลังโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
วันที่: 
7.11.15
ความยาว(นาที): 
57 นาที
รายละเอียด: 

https://youtu.be/rJQYgC38UCU

เทปบันทึกงานบรรยาย อนา วะอัศฮาบีย์ (ฉันและเศาะฮาบะฮฺของฉัน)
ณ ลานหลังโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
บรรยายโดย ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี