ตื้น-ลึก-หนา-บาง : สัมมนาชายแดนใต้

สถานที่: 
White Channel
ความยาว(นาที): 
28 นาที
รายละเอียด: 

ช่วงที่ 1 http://youtu.be/yWCdymklDhA

ช่วงที่ 2 http://youtu.be/0O8zVzpVfPQ