โรคมืดกับการแพทย์

หัวข้อเรื่อง: 
Knowledge ในอิสลาม, แพทย์ในอิสลาม, จุดอ่อนของจิตเวชปัจจุบัน, เครื่องหมายของโรคทางจิตใจและโรคมืด, ขั้นตอนตรวจสอบโรคมืด, ปัญหาที่มักจะเจอในการวินิจฉัย, ยาแผนปัจจุบัน
สถานที่: 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, งานประชุมวิชาการของสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่: 
18.5.13
ความยาว(นาที): 
88 นาที
รายละเอียด: