ครอบครัว/คู่ครอง

ความรักในหนทางของอัลลอฮฺ

สถานที่: 
คลอง 13
วันที่บรรยาย: 
28.6.08
ขนาดไฟล์: 
23.00 mb
icon4: 

1093 ภรรยาปฏิเสธสามีในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

คำถาม สามีมีความต้องการหลับนอนกับภรรยา แต่ภรรยาไม่ยอมหลับนอนด้วย และกล่าวว่าท่านนบีไม่ยุ่งกับภรรยาในสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน เป็นสาเหตุให้สามีไม่ค่อยพอใจ(ภรรยา) รบกวนเช็คช่วยตอบให้ความกระจ่างในฮุก่มศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

คำตอบ

1074 การสลามระหว่างชายหญิง

คำถาม: 
คำถาม : อยากทราบหลักการให้สลามระหว่างชายกับหญิงเป็นอย่างไร เคยได้ยินว่า ห้ามไม่ให้ผู้หญิงให้สลามผู้ชายก่อน แล้วจะต้องทำอย่างไร

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1023 คุณสมบัติ 4 ประการคืออะไรบ้าง

 

คำถาม : สืบเนื่องจากคำถามข้อ 1008 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้อคู่  คุณสมบัติ 4 ประการนั้นได้แก่อะไรบ้าง แล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีคุณสมบัติครบ 4 ประการที่ว่านี้

1009 ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามต้องขลิบก่อนนิกาหฺหรือไม่

คำถาม : ผู้ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามแต่ยังไม่ได้ขลิบ ถ้าจะนิกาหฺจำเป็นต้องขลิบก่อนหรือไม่ อย่างไร

 

คำตอบ

1008 จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเนื้อคู่

คำถาม: 
เราจะทราบได้อย่างไรว่าคนนั้นคือคู่แท้ของเราที่อัลลอฮฺกำหนด และถ้าเขามีทัศนคติต่างกับเราอย่างเช่น เขาทำเมาลิดแต่เราไม่ทำ และวันอาชููรอ และวันนิสฟูชะอฺบาน ฯลฯ ซึงทุกอย่างล้วนขัดกับเรา และอีกหลายอย่างที่ขัดกับศาสนา แต่ถ้าหากเขาคือเนื้อคู่เราแล้วจะให้เราตัดสินใจอย่างไรคะ หรือเลือกคนทีมีทัศนคติเหมือนเรา และเราสามารถขอให้อัลลอฮฺประทานเนื้อคู่ทีมีความเพียบพร้อม มีคุณสมบัติครบ 4 ประการได้หรือเปล่า เราจะขอพรให้ได้อย่างใจหวังได้อย่างไรคะ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

คุตบะฮฺนิกาหฺ อ.ชะรีฟ-นูรียะฮฺ

สถานที่: 
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
วันที่บรรยาย: 
14.3.09
ขนาดไฟล์: 
6.80 mb
icon4: 

เพื่อครอบครัวที่มั่นคง

หัวข้อเรื่อง: 
เพื่อครอบครัวที่มั่นคง
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
26.3.09
ขนาดไฟล์: 
5.30 mb
icon4: 
Syndicate content