หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

หัวข้อ 2 กิตาบุลอีมาน (14)

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ หัวข้อ 2 กิตาบุลอีมาน (ความศรัทธา)

 

หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร (4)

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
28 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
9.8.18
ขนาดไฟล์: 
65.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)

หัวข้อเรื่อง: 
43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ 44- การที่มีความชอบสำหรับผู้รู้ เมื่อถูกถาม ใครในหมู่มนุษย์มีความรุ้มากที่สุด ให้มอบหมายข้อเท็จจริงแด่อัลลอฮฺตะอาลา
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
21 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
2.8.18
ขนาดไฟล์: 
86.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
14 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
26.7.18
ขนาดไฟล์: 
78.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 35 (กิตาบุลอิลมฺ 17,บาบ 39)

หัวข้อเรื่อง: 
39- บันทึกความรู้
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
7 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
19.7.18
ขนาดไฟล์: 
60.00 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 34 (กิตาบุลอิลมฺ 16,บาบ 37-39)

หัวข้อเรื่อง: 
38- โทษของคนที่อุปโลกน์หะดีษของท่านนบี, 39-บันทึกความรู้
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
29 เชาวาล 1439
วันที่บรรยาย: 
12.7.18
ขนาดไฟล์: 
62.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 33 (กิตาบุลอิลมฺ 15,บาบ 36-37)

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
22 เชาวาล 1439
วันที่บรรยาย: 
5.7.18
ขนาดไฟล์: 
85.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14,บาบ 34-35)

หัวข้อเรื่อง: 
34- ความรู้จะถูกยึดอย่างไร 35- ให้มีวันให้ความรู้เฉพาะสำหรับสตรีได้หรือไม่
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
11 ชะอฺบาน 1439
วันที่บรรยาย: 
26.4.18
ขนาดไฟล์: 
61.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content