บิดอะฮฺ

ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอม

เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนหนึ่งในบรรดาสี่เดือนที่ต้องห้าม(อัลอัชฮุรุลหุรุม) ดังพระกำหนดที่ถูกระบุในซูเราะตุตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36 ซึ่งมีใจความว่า

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 218 (หะดีษที่ 41/3)

หัวข้อเรื่อง: 
ความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูลในภาคปฏิบัติ, อารมณ์ (หะวา) และนัฟซู (จิตใจ), 3 ประการที่ทำให้ลิ้มรสความหวานของอีมาน, ความรักและความศรัทธา, อะฮฺลุลฮะวา(บิดอะฮฺ), ไวท์แชนแนลเป็นช่องอิควาน?
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
12 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
21.1.16
ขนาดไฟล์: 
20.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 50 (อายะฮฺ 72)

หัวข้อเรื่อง: 
"... จงเคารพอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของฉัน และเป็นพระเจ้าของพวกท่านเถิด แท้จริงผู้ใดให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์ แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เขา และที่พำนักของเขานั้นคือนรก..", ไอซิส-อิควาน, ดะอฺวะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
2 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
23.12.14
ขนาดไฟล์: 
21.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 24 (อายะฮฺ 35)

หัวข้อเรื่อง: 
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ และจงต่อสู้และเสียสละในทางของอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ, วะซีละฮฺ, ตักวา, วะซีละฮฺที่เป็นอุตริกรรม, ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ, ทบทวนตนเองว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺแค่ไหน
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วันที่บรรยาย: 
18.2.14
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ

Image: 
สถานที่: 
White Channel
วันที่: 
17.10.13

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 138 (หะดีษที่ 28/10)

หัวข้อเรื่อง: 
"...พวกท่านจงระมัดระวังให้ห่างไกลจากสิ่งอุตริกรรม เพราะแท้จริงทุกอุตริกรรมนั้นเป็นการหลงผิด", การละหมาดตะรอวีหฺในเดือนรอมฎอนเป็นญะมาอะฮฺ, นิยามของบิดอะฮฺ, บิดอะฮฺที่มีหลักการรองรับ, การเพิ่มอะซานเอาวัลของละหมาดญุมุอะฮฺ(วันศุกร์), การรวบรวมอัลกุรอานในเล่มเดียว, และให้เผาอัลกุรอานเล่ม(มุศหัฟ)อื่นๆ ทั้งหมด, สาเหตุและมาตรการในการรวบรวมอัลกุรอาน, ซัยดฺ อิบนุซาบิต, กิรออาต(สำเนียงการอ่าน), การซิกรุลลอฮฺด้วยลูกตัสบีหฺ,
สถานที่: 
White space
วันที่บรรยาย: 
24 ซุลฮิจญะฮฺ 1433
วันที่บรรยาย: 
9.11.12
ขนาดไฟล์: 
11.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 139 (หะดีษที่ 28/11)

หัวข้อเรื่อง: 
กุลลุบิดอะติน เฎาะลาละฮฺ, บิดอะฮฺที่ดีและไม่ดี, การรวบรวมอัลกุรอานในเล่มเดียว, การสู้รบกับผู้ปฏิเสธจ่ายซะกาต, อัลเกาะศ็อศ(การบรรยาย), การบันทึกหะดีษ, การบันทึกคำอธิบายอัลกุรอาน, การวินิจฉัยมัสอะละฮฺต่างๆ
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
16 มุฮัรรอม 1434
วันที่บรรยาย: 
30.11.12
ขนาดไฟล์: 
12.00 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 137 (หะดีษที่ 28/9)

หัวข้อเรื่อง: 
คุละฟาอุรรอชิดีน, มันฮัจญฺ(แนวทาง)ของสะลัฟและการพิสูจน์, ทัศนะของท่านอุมัรมี 2 ประเภท ฟัตวา และคำพิพากษา, 3 แนวทาง - รอชิด(คนที่รู้ความจริงแล้วปฏิบัติตาม), ฆอวี (คนที่รู้ความจริงแล้วไม่ปฏิบัติตาม), ฎอล (ไม่รู้เลย), "...พวกท่านจงระมัดระวังให้ห่างไกลจากสิ่งอุตริกรรม เพราะแท้จริงทุกอุตริกรรมนั้นเป็นการหลงผิด"
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
26 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1433
วันที่บรรยาย: 
12.10.12
ขนาดไฟล์: 
12.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content