ตัฟซีร

อธิบายอัลกุรอาน

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
4 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
14.8.18
ขนาดไฟล์: 
63.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22)

หัวข้อเรื่อง: 
การล่อลวงของอิบลีส
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
26 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
6.8.18
ขนาดไฟล์: 
74.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 5 (อายะฮฺ 19)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
19 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
31.7.18
ขนาดไฟล์: 
60.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 4 (อายะฮฺ 16-18)

หัวข้อเรื่อง: 
บททดสอบแรกของมนุษย์คือเรื่องอาหาร, อิบลีส ศัตรูของมนุษย์, นรกจะเต็มได้อย่างไร ?
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
19 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
24.7.18
ขนาดไฟล์: 
62.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 3 (อายะฮฺ 12-15)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
5 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
17.7.18
ขนาดไฟล์: 
54.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 2 (อายะฮฺ 8-12)

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
27 เชาวาล 1439
วันที่บรรยาย: 
10.7.18
ขนาดไฟล์: 
56.00 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 1 (อายะฮฺ 1-7)

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
20 เชาวาล 1439
วันที่บรรยาย: 
3.7.18
ขนาดไฟล์: 
71.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165)

หัวข้อเรื่อง: 
เตาบัตได้ถึงเมื่อไหร่, สัญญาณกิยามะฮฺ, สาเหตุของการแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆในศาสนา, จุดยืนและการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในหลักการศาสนา
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
19 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
6.3.18
ขนาดไฟล์: 
78.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 96 (อายะฮฺ 155-157)

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
12 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
27.2.18
ขนาดไฟล์: 
84.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 92 (อายะฮฺ 151-152)

หัวข้อเรื่อง: 
"และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้า นอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่ง จนกว่าเขาจะบรรลุวัยฉกรรจ์..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
14 ญุมาดัลอูลา 1439
วันที่บรรยาย: 
30.1.18
ขนาดไฟล์: 
82.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content