อัลหะดีษ ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม

40 หะดีษนะะวะวียฺ + 10 หะดีษ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 182 (หะดีษที่ 35/4)

หัวข้อเรื่อง: 
"อย่าโกรธกัน...จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน", ความขัดแย้งระหว่างผู้รู้และคำแนะนำสำหรับผู้ตาม, รัก-เกลียดเพื่ออัลลอฮฺ?, ความบริสุทธิ์ใจต่อตนเอง,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
16 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
9.10.14
ขนาดไฟล์: 
20.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 181 (หะดีษที่ 35/3)

หัวข้อเรื่อง: 
"..และจงอย่าโกรธ(เกลียดชัง)กัน..”
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
2 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
25.9.14
ขนาดไฟล์: 
25.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 180 (หะดีษที่ 35/2)

หัวข้อเรื่อง: 
"จงอย่าอิจฉาริษยากัน", 2 กรณีที่อิจฉาได้, อิจฉาเขา จะแก้อย่างไร?, เปลี่ยนอิจฉาเป็นความรัก; “จงอย่าแย่งผลประโยชน์กัน(อย่าหลอกลวง), และจงอย่าโกรธ(เกลียดชัง)กัน”
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
24 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
18.9.14
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 179 (หะดีษที่ 35/1)

หัวข้อเรื่อง: 
การฟื้นฟูบทบาทของมัสยิด, “ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกัน...",
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
17 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
11.9.14
ขนาดไฟล์: 
23.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 178 (หะดีษที่ 34/2)

หัวข้อเรื่อง: 
การตักเตือนผู้นำ จะเตือนด้วยระดับไหน (มือ ลิ้น หรือหัวใจ ?)
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
10 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
4.9.14
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 177 (หะดีษที่ 34/1)

หัวข้อเรื่อง: 
“ผู้ใดก็ตาม ได้เห็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มุงกัร คือสิ่งที่หะรอมและมักรูหฺ) ก็จงเปลี่ยนมันด้วยมือ หากไม่สามารถก็(เปลี่ยนแปลง)ด้วยหัวใจ นั่นคืออีมานที่ต่ำที่สุด”
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
28.8.14
ขนาดไฟล์: 
17.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 176 (หะดีษที่ 33/4)

หัวข้อเรื่อง: 
หลักการศาสนาในการอ้างอิจญฺมาอฺ (มติเอกฉันท์), หะมาส - อิสราเอล ใครชนะ ?, กฎหมายอิสลาม
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
26 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
21.8.14
ขนาดไฟล์: 
17.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 175 (หะดีษที่ 33/3)

หัวข้อเรื่อง: 
"...พยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของผู้อ้าง(ผู้ร้องเรียน) และสาบานเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา", มารยาทของผู้รู้ในการรายงานหะดีษ,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
19 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
14.8.14
ขนาดไฟล์: 
21.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 174 (หะดีษที่ 33/2)

หัวข้อเรื่อง: 
ศาลและการตัดสิน, การตัดสินของนบีดาวู้ดระหว่างคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน, การเป็นพยาน,มุอัดดิล-ผู้รับรองพยาน, สาบานเท็จเป็นบาปใหญ่, การตั้งชื่อภาษาอาหรับ,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
12 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
7.8.14
ขนาดไฟล์: 
16.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 173 (หะดีษที่ 47/2)

หัวข้อเรื่อง: 
มุมมองของบรรดาสะลัฟในเรื่องความหิว-อิ่ม, ความอ้วน, อัลลอฮฺจะให้ความหิวเฉพาะคนที่พระองค์รัก, ผู้ใดที่อาหารน้อยจะเข้าใจและสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ, และจะเบาบาง(คือจะสดใส), อ่อนโยน, และการรับประทานอาหารมากเกินไปจะทำให้ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ลดลง
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
21 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
19.6.14
ขนาดไฟล์: 
17.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content