อัลหะดีษ ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม

40 หะดีษนะะวะวียฺ + 10 หะดีษ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 191 (หะดีษที่ 36/5)

หัวข้อเรื่อง: 
"...ผู้ใดขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์,...", คุณค่าความรู้ในยุคสะลัฟ, ยะหฺยา อิบนุมะอีน, อัลลัยษฺ อิบนุสะอดฺ, การยึดความรู้, สะอี๊ด อิบนุมุซัยยิบ, การศึกษาในยุคสะลัฟ, ฮะละเกาะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
4 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
25.12.14
ขนาดไฟล์: 
19.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 190 (หะดีษที่ 36/4)

หัวข้อเรื่อง: 
"...ผู้ใดขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์,...", คุณค่าของความรู้, ความรู้ที่ยังประโยชน์,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
27 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
18.12.14
ขนาดไฟล์: 
25.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 189 (หะดีษที่ 36/3)

หัวข้อเรื่อง: 
...ผู้ใดปกปิดความอับอายของมุสลิม อัลลอฮฺจะทรงปิดความอับอายของเขาทั้งในโลกนี้และอาคิเราะฮฺ, อัลลอฮฺพร้อมที่จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ ตราบที่บ่าวคนนั้นชอบที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขา,...", ความผิดประเภทใดที่ควรปกปิด และประเภทใดที่ควรดำเนินคดีและลงโทษ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
11.12.14
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 188 (หะดีษที่ 36/2)

หัวข้อเรื่อง: 
ความยากลำบากในวันกิยามะฮฺ, ผู้ใดปกปิดความอับอายของมุสลิม อัลลอฮฺจะทรงปิดความอับอายของเขาทั้งในโลกนี้และอาคิเราะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
13 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
4.12.14
ขนาดไฟล์: 
21.20 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 187 (หะดีษที่ 36/1)

หัวข้อเรื่อง: 
“ผู้ใดก็ตามที่ช่วยให้มุสลิม(ผู้ศรัทธา)หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างหนึ่งจากความทุกข์แห่งดุนยา อัลลอฮฺจะทรงปลดปล่อยเขา (จาก) ความทุกข์หนึ่งของความทุกข์ในวันกิยามะฮฺ...
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
28 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
20.11.14
ขนาดไฟล์: 
23.10 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 186 (หะดีษที่ 35/8)

หัวข้อเรื่อง: 
"... เป็นความเลวเพียงพอแล้ว คนที่ดูถูกพี่น้องมุสลิม มุสลิมต่อมุสลิมทั้งหมดเป็นที่ต้องห้ามละเมิดเป็นอันขาด ได้แก่ เลือด(ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต), ทรัพย์สมบัติของเขา และเกียรติของเขา”
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
21 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
13.11.14
ขนาดไฟล์: 
22.50 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 185 (หะดีษที่ 35/7)

หัวข้อเรื่อง: 
"..จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน มุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกัน จะไม่อธรรมกัน จะไม่ทิ้งกัน และจะไม่โกหกกัน และจะไม่ดูถูกกัน “ตักวาอยู่ที่นี่” – ท่านนบีชี้ไปที่อก(หัวใจ)ของท่านและกล่าว 3 ครั้ง", การอธรรม(อัซซุลมฺ), ตะกับบุร(ยโส), ลักษณะชาวสวรรค์-ชาวนรก, อัลบะรออฺ อิบนุมาลิก
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
14 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
6.11.14
ขนาดไฟล์: 
23.10 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 184 (หะดีษที่ 35/6)

หัวข้อเรื่อง: 
"..จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน มุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกัน..", สิ่งที่จะทำให้เรารักกัน, สิทธิระหว่างมุสลิม, การเลี้ยงวะลีมะฮฺ, อะกีเกาะฮฺ, ความสำคัญของการสลาม,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
7 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
30.10.14
ขนาดไฟล์: 
24.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 183 (หะดีษที่ 35/5)

หัวข้อเรื่อง: 
"...อย่าหันหลังให้แก่กัน(อย่าตัดขาดกัน) อย่าซื้อขายโดยหักหลังซึ่งกันและกัน(ตัดหน้า) จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน...", ไม่ให้ตัดหน้ากันในการสู่ขอ(คิฏบะฮฺ),
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่บรรยาย: 
23 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
16.10.14
ขนาดไฟล์: 
22.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content