คุตบะฮฺญุมุอะฮฺ

คุตบะฮ์วันศุกร์

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
21.9.07
ขนาดไฟล์: 
4.30 mb
icon4: 

ต้อนรับรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
21.8.09
ขนาดไฟล์: 
5.00 mb
icon4: 

เงิน สสส. ตอบอัลลอฮฺก่อนตอบสังคม (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
4.7.08
ขนาดไฟล์: 
4.30 mb
icon4: 

จิตใจที่สงบภายใต้กรอบอิสลาม (คุฏบะฮฺวันศุกร์)

สถานที่: 
มัสญิดเนี้ยะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
18.7.08
ขนาดไฟล์: 
5.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

รอมฎอนเดือนแห่งการปรับปรุง (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
1.8.08
ขนาดไฟล์: 
3.70 mb
icon4: 

รอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอาน

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5.9.08
ขนาดไฟล์: 
4.70 mb
icon4: 

นิสฟูชะอฺบานมีหรือ ?

สถานที่: 
มัสญิดเนี้ยะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
15.8.08
ขนาดไฟล์: 
4.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

รอมฎอนเดือนแห่งการจำแนก จริง-เท็จ

สถานที่: 
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
19.9.08
ขนาดไฟล์: 
5.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ระบอบการปกครองของอิสลาม

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
3.10.08
ขนาดไฟล์: 
4.50 mb
icon4: 

รู้จักพระเจ้าของท่านเถิด

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5.6.09
ขนาดไฟล์: 
9.40 mb
icon4: 
Syndicate content