ลัทธิและกลุ่มต่างๆ

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 5 (กิตาบุลอีมาน 1)

หัวข้อเรื่อง: 
บาบุลอีมาน (นิยาม), อีมานคืออะไร ?, อีมานคืออิสลาม. อีมานประกอบด้วยคำพูดและการกระทำ,อีมานมีเพิ่มขึ้นและลดลง, รักเพื่ออัลลอฮฺ เกลียดเพื่ออัลลอฮฺ เป็นอีมาน, จดหมายจากเคาะลีฟะฮฺ อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
12 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
3.8.17
ขนาดไฟล์: 
19.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 67 (อายะฮฺ 119-120)

หัวข้อเรื่อง: 
การเลี้ยง, เชือด, และบริโภคสัตว์ตามหลักการอิสลาม; และพวกเจ้าจงละเสียซึ่งบาปที่เปิดเผยและบาปที่ปกปิด แท้จริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายกระทำสิ่งที่เป็นบาปกันอยู่นั้น พวกเขาจะได้รับการตอบแทน ตามที่พวกเขากระทำกัน
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
3 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
25.7.17
ขนาดไฟล์: 
17.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อะฮฺลุลกิบละฮฺ

สถานที่: 
มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน อ่อนนุช 53
วันที่บรรยาย: 
7 ชะอฺบาน 1437
วันที่บรรยาย: 
14.5.16
ขนาดไฟล์: 
26.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

นบีเตือนว่าจะแตก แต่...

Image: 
สถานที่: 
มัสญิดนูรุลฮุดา บ้านทุ่ง กระบี่
วันที่: 
13.12.15

72 + 1 = 1

สถานที่: 
มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช 53
วันที่บรรยาย: 
2 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1437
วันที่บรรยาย: 
12.12.15
ขนาดไฟล์: 
26.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อันตรายของลัทธิชีอะฮฺที่คาดไม่ถึง 2

หัวข้อเรื่อง: 
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทิมะเสน
สถานที่: 
กลุ่มอิกรอม มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช
วันที่บรรยาย: 
29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
12.9.15
ขนาดไฟล์: 
29.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 7 (อายะฮฺ 13)

หัวข้อเรื่อง: 
ทัศนะอุละมาอฺต่อ ซัยยิด กุฏบฺ, จดหมายทองคำ ของชัยคฺบักร อบูซัยดฺ, ชัยคฺรอบีอฺ อัลมัดคอลี, มารยาทของสะลัฟในการวิจารณ์ผู้อื่น, หนังสือฟีซิลาลิลกุรอาน, ความหมายของ "สะกีนะฮฺ", ความรู้ที่มีประโยชน์, การศึกษาหาความรู้
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
25 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
8.9.15
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 70 (อายะฮฺ 110-115)

หัวข้อเรื่อง: 
การตีความมุอฺญิซาต, การอธิบายอัลกุรอานของ อ.ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, มุอฺญิซาตของนบีอีซาในเรื่องโต๊ะอาหาร,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
23 ชะอฺบาน 1436
วันที่บรรยาย: 
9.6.15
ขนาดไฟล์: 
23.50 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

สุดโต่งกับสุดต่ำ ระหว่าง ISIS กับชีอะฮฺ

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะตี๊ก
วันที่บรรยาย: 
21 เราะญับ 1436
วันที่บรรยาย: 
9.5.15
ขนาดไฟล์: 
13.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content