อิบาดะฮฺ (อัลอิสลาม)

ชะฮาดะฮฺ, ละหมาด, ซะกาต, ศิยาม, ฮัจญฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

ผู้ที่ได้รับแจ้งว่าได้เข้าสวรรค์

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะตี๊ก
วันที่บรรยาย: 
6 ชะอฺบาน 1436
วันที่บรรยาย: 
24.5.15
ขนาดไฟล์: 
17.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2

หัวข้อเรื่อง: 
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม - ภาคปฏิบัติ
สถานที่: 
มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
วันที่บรรยาย: 
18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1436
วันที่บรรยาย: 
7.2.15
ขนาดไฟล์: 
23.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การงานที่ถูกตอบรับ (อะมั้ลมักบูล)

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
22 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
15.11.14
ขนาดไฟล์: 
12.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อิบาดะฮฺอย่างปราณีตในเดือนรอมฎอน

Image: 
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่: 
3.7.14

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 172 (หะดีษที่ 47/1)

หัวข้อเรื่อง: 
“มนุษย์ไม่เคยบรรจุลงในภาชนะอันใดที่เลวยิ่งกว่า(การบรรจุลงใน)ท้อง เพียงพอแล้วสำหรับลูกหลานอาดัมด้วยอาหารเพียงไม่กี่คำที่สามารถจะยกหลังของเขา..." ประโยชน์ของการหิวต่อสุขภาพกายและหัวใจ, การดำเนินชีวิตของชาวสะลัฟในด้านการบริโภคอาหาร
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
10 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
12.6.14
ขนาดไฟล์: 
19.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 170 (หะดีษที่ 32/9)

หัวข้อเรื่อง: 
“มนุษย์ทั้งหมดเป็นบริษัทเดียว (ถือสิทธิ์ร่วมกัน,เป็นหุ้นส่วนกัน) ใน 3 สิ่งคือ น้ำ ไฟ และพืชผลต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นพืชสาธารณะหรือส่วนตัว ถ้ากินนิดหน่อยไม่เสียหาย)”
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
30 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
29.5.14
ขนาดไฟล์: 
21.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 160 (หะดีษที่ 31/9)

หัวข้อเรื่อง: 
ทัศนะของสะลัฟในเรื่อง "ทำไมต้องดูถูกดุนยา ?", ข้อตำหนิของดุนยา, ดุนยาเป็นกำแพงขวางระหว่างเรากับอัลลอฮฺ, ลักษณะของคนที่ดูถูกดุนยา, อิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเพื่อให้อวัยวะต่างๆได้ลำบากเพื่อพระองค์และเพื่อให้หัวใจได้ติดต่อกับอัลลอฮฺ, ความสุขของชาวสวรรค์คือการได้เห็นอัลลอฮฺ
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
18 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
21.11.13
ขนาดไฟล์: 
19.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

สิทธิของอัลลอฮฺในเดือนรอมฎอน (5 รอมฎอน 1434)

หัวข้อเรื่อง: 
นะศีหะฮฺหลังละหมาดตะรอวีหฺ ท่านนบีมีอะมานะฮฺหลากหลายหน้าที่ แต่ท่านก็ยังมีเวลาปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างเข้มข้น เพื่อบำรุงหัวใจและเสริมสร้างศักยภาพของตัวท่านเอง, ให้จัดเวลารำลึกถึงความหมายของอัลกุรอาน
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
13.7.13
ขนาดไฟล์: 
2.90 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

หนังสือ "อิบาดะฮฺที่สวยงาม"

เรียบเรียงจากรายการ "อิบาดะฮฺที่สวยงาม" ทาง White Channel โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

Syndicate content