วันกิยามะฮฺ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 34 (อายะฮฺ 61-62)

หัวข้อเรื่อง: 
พอเพียงแล้วที่ความตายจะตักเตือนมนุษย์ทุกคน, มะลาอิกะฮฺที่ดูแลรักษามนุษย์, มะละกุลเมาต์(มะลาอิกะฮฺแห่งความตาย)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
22 เชาวาล 1437
วันที่บรรยาย: 
26.7.16
ขนาดไฟล์: 
17.90 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

การเดินทางของชีวิตหลังตาย

การเดินทางของชีวิตหลังตาย

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 18 (อายะฮฺ 33-34)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะฮฺที่ให้กำลังใจท่านนบี,ซูเราะฮฺที่ทำให้ท่านนบีผมหงอก,และเจ้าอย่าสงสัยว่าอัลลอฮฺทรงละเลยต่อสิ่งที่พวกอธรรมปฏิบัติ,กำลังใจจากอัลกุรอาน
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
17 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
26.1.16
ขนาดไฟล์: 
19.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 17 (อายะฮฺ 30-32)

หัวข้อเรื่อง: 
การพบอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ, การศึกษาอะกีดะฮฺจากตำราเฉพาะ, อัลอะกีดะตุฏฏอฮาวียะฮฺ (อบูญะอฺฟัร อัฏฏอฮาวียฺ,ข้อผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้), ทิศ, อัรชฺและกุรซีของอัลลอฮฺ, สวรรค์-นรก, หนังสืออะกีดะฮฺวะสิฏียะฮฺ(อิบนุตัยมียะฮฺ),
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
10 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
19.1.16
ขนาดไฟล์: 
21.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 16 (อายะฮฺ 29-30)

หัวข้อเรื่อง: 
เอกลักษณ์ของซูเราะฮฺมักกียะฮฺคือมีเนื้อหาที่พูดกับผู้ปฏิเสธ,การฟื้นคืนชีพ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
3 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
12.1.16
ขนาดไฟล์: 
20.70 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 9 (อายะฮฺ 15-16)

หัวข้อเรื่อง: 
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺทำให้มนุษย์ขาดทุนทุกอย่าง, การรับความรู้จากผู้ที่มีบิดอะฮฺ (มุบตะดิอฺ, อะชาอิเราะฮฺ เคาะวาริจญฺ มุรญิอะฮฺ ฯลฯ)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
1 มุฮัรรอม 1437
วันที่บรรยาย: 
13.10.15
ขนาดไฟล์: 
26.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 71 (อายะฮฺ 116-120)//

หัวข้อเรื่อง: 
อัลมาอิดะฮฺ(โต๊ะอาหาร)ลงมาหรือไม่ ?
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
25 ชะอฺบาน 1436
วันที่บรรยาย: 
11.6.15
ขนาดไฟล์: 
26.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ผู้ที่ได้รับแจ้งว่าได้เข้าสวรรค์

สถานที่: 
มัสญิดอัลอะตี๊ก
วันที่บรรยาย: 
6 ชะอฺบาน 1436
วันที่บรรยาย: 
24.5.15
ขนาดไฟล์: 
17.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 61 (อายะฮฺ 94)

หัวข้อเรื่อง: 
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง", บททดสอบในขณะครองเอียะหฺรอม,หญ้าฝรั่น,ทุกบททดสอบมีเพื่อให้เรานึกถึงวันกิยามะฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 ญุมาดัลอูลา 1436
วันที่บรรยาย: 
10.3.15
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content