หลักการอันดีงามว่าด้วยเคล็ดลับของความสุขในการฏออะฮฺและการเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน

 

เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสในการทำอิบาดะฮฺต่างๆ รวมถึงการเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน

แปลสรุปจากหนังสือ “القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان / الشيخ رضا أحمد صمدي โดย อบูอิบานะฮฺ ฟิตยะตุลฮัก

(เอกสารประกอบการอบรมในหัวข้อ ฟิตอิบาดะฮฺ...พิชิตตักวาในเดือนเราะมะฎอน, 7 ก.ค.56)