หะดีษที่ 30 บัญญัติแห่งความเมตตา (8)

الحديث الثلاثون

หะดีษที่ 30

عَنْ أَبي ثَعلَبَةَ الخُشَنيِّ رضي الله عنه ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ :

(( إنَّ الله فَرَضَ فرائِضَ ، فَلا تُضَيِّعُوها ، وحَدَّ حُدُوداً فلا تَعْتَدوها ، وحَرَّمَ أَشْياءَ ، فلا تَنتهكوها ، وسَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ ، فلا تَبحَثوا عَنْها ))

จาก อบีษะอฺละบะฮฺ อัลคุชะนียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม กล่าวว่า

แท้จริง อัลลอฮฺทรงบัญญัติข้อบังคับบางประการ พวกท่านจงอย่าละเลยมัน, พระองค์ทรงตั้งขอบเขต พวกท่านจงอย่าเลยเถิดมัน, พระองค์ทรงห้ามบางอย่าง พวกท่านจงอย่าละเมิดมัน, และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง) เพื่อเมตตาต่อพวกท่าน โดยพระองค์ไม่มีการลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าค้นหามัน

บันทึกโดยดาเราะกุฏนียฺ และเฏาะบะรอนียฺ

--- เอกสารประกอบการบรรยาย ---