ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน (ฉบับย่อ)

เนื้อหา : หน้า 1 - เดือนรอมฎอน...,วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน

หน้า 2 -  บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด, 1. จำเป็นต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอน, 2. คุณประโยชน์ของการถือศีลอด,  3. การตั้งเจตนารมณ์ (เหนียต)

หน้า 3 - 4. เวลาของการถือศีลอด, 5. การรับประทานสะฮูร, 6. สิ่งจำเป็นที่ผู้ถือศีลอดควรละเว้น, 7. สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือศีลอดปฏิบัติได้

หน้า 4 - 8. อุปสรรคของการถือศีลอด, 9. การแก้ศีลอด,  10. การให้อาหารแก่ผู้ถือศีลอด

หน้า 5 - 11. สิ่งที่ทำให้เสียการถือศีลอด, 12. การไถ่โทษ (อัลกั้ฟฟาเราะฮฺ), 13. อัลฟิดยะฮฺหรือการชดใช้

หน้า 6 - 14. คืนอัลก็อดรฺ, 15. อัลเอี๊ยะอฺติก๊าฟ

หน้า 7 - 16. ละหมาดตะรอวีหฺ, 17. ละหมาดวิตร

หน้า 8 - 18. ซะกาตุลฟิฏรฺ

ดาวน์โหลดหนังสือ

 

5
Your rating: None Average: 5 (3 votes)