เศาะฮี้ฮฺ อัลบุคอรียฺ (1438)

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี จะเริ่มอธิบายหะดีษจาก เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หลังละหมาดอิชาอฺ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล รามคำแหง 155 (อินชาอัลลอฮฺ)

วีดีโอการสอน

เอกสารประกอบการอธิบายหะดีษ