1707 คอตั่มกุรอาน ในซุนนะฮฺของท่านนบีมีหรือไม่ ?

คำถาม: 
คำถาม : อ่านดุอาอฺคอตั่มกุรอาน(คอตมุลกุรอาน)ในละหมาดได้หรือไม่, ต้องอ่านกุรอานกับโต๊ะครูหรืไม่, ถ้าอ่านผิดจะบาปมั้ย ?

คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 15 ก.ย. 52 (รายการก่อนละศีลอด)

ตอบ: 
15.9.09