1695 คำแนะนำในวันอะเราะฟะฮฺ (9 ซุลฮิจญะฮฺ)

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ, ดุอาอฺวันอะเราะฟะฮฺ, การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺลบล้างความผิดสองปี
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 1 ก.ย.57

 

ตอบ: 
1.9.14
0
Your rating: None