1661 ช่วยอธิบายหะดีษที่มีความหมายว่ามุสลิมจะแบ่งแยกเป็นเจ็ดสิบกว่าจำพวก และจะมีพวกที่ลงนรกและขึ้นสวรรค์ เป็นอย่างไร ?

ที่มา : รายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม ทาง White Channel วันที่ 20 ก.พ.56

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า ประชาชาติมุสลิมจะแบ่งแยกออกเป็นพวกๆ มากกว่าเจ็ดสิบจำพวกดังหะดีษที่ว่า

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمَّة على ثلاث وسبعين فرقة ،كلها في النار إلاَّ واحدة) وفي روايةٍ صحيحة :  قالوا : من هُمْ يا رسول الله ؟  قال : مَنْ كانُوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 
 
ความว่า “พวกยิวได้แบ่งออกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจำพวก พวกคริสต์ได้แบ่งออกเป็นเจ็ดสิบสองจำพวก และประชาชาติของฉันจะแบ่งออกเป็นเจ็ดสิบสามจำพวก ทั้งหมดอยู่ในไฟนรก นอกจากพวกเดียวเท่านั้น” มีรายงานที่ถูกต้องอีกว่า :  พวกเขาถามว่า “โอ้รอซูลุลลอฮฺ พวกที่รอดพ้นเป็นพวกไหน?” ท่านนบีตอบว่า “พวกที่อยู่บนแนวทางเหมือนกันกับฉันและบรรดาสาวกของฉัน”  (ที่มา)
 
บทเรียนจากหะดีษนี้
1- อย่าแตกแยกกัน
2- ให้เข้าหานบีและเศาะฮาบะฮฺ
3- ผู้ที่อยู่ในวงเล็กหรือนอกวง* เรามีหน้าที่ต้องดะอฺวะฮฺเขา (*วงของอุมมะตุลอิญาบะฮฺ - ประชาชาติที่ตอบรับนบี) เหมือนหน้าที่ของนบีคือดึงผู้คนไม่ให้เข้านรก
 
"อย่าเสียเวลาในการวิจารณ์คนอื่น ว่าคนนั้นจำพวกไหน แต่ให้เสียเวลามากในการพิสูจน์ตนเอง (ว่าใกล้ชิดกับแบบอย่างของท่านนบีมากแค่ไหน)"
 

 

ตอบ: 
20.2.13