1585 ที่มัสญิดหะรอมมีผู้หญิงปิดหน้าละหมาดไหม และผู้หญิงปิดหน้าละหมาดได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
2.6.10