1559 ถือศีลอดนะซัร 7 วัน ถือมาแล้วหกวัน พอวันที่ 7 ปรากฎว่าประจำเดือนมา

คำถาม: 
มุสลิมะฮฺคนหนึ่งถือศีลอดนะซัร 7 วัน เธอถือมาแล้วหกวันเต็ม พอวันที่ 7 ถือได้ครึ่งวันปรากฎว่าประจำเดือนมา การถือศีลอดนะซัรถือว่าใช้ได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ตอบ: 
4.8.10