1508 การถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน มักรูหฺหรือไม่

คำถาม: 
สลามครับเรื่องท้ายเดือนชะบาน ผมได้ฟังอาจารย์ท่านนึงกล่าวว่า 15 วันสุดท้ายมักโร๊ะถือศีลอดตรงนี้อย่างไร --------------- การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานถือว่าเป็นสุนนะฮของท่านนบี(ซ.ล) แต่ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่ง คือการเจตนาเริ่มถือศีลอดหลังจากครึ่งเดือนแรกของชะอฺบานผ่านไปแล้ว ดังหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ได้กล่าว ความว่า “เมื่อถึงครึ่งเดือนของชะอฺบาน จงอย่าได้ถือศีลอด “ รายงานโดยอิหม่ามตัรมิซีย์ (738) และอบูดาวูด (2337) --- โดยสรุปคือการถือศีลอดเดือนชะอฺบานนั้นถือว่าเป็นสุนัตเพราะท่านนบี ถือศีลอดเดือนชะอฺบานเป็นประจำ แต่หากตั้งใจจะถือศีลอดเพียงแค่ครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ เช่น กอฏอชดใช้ศีลอด ถือศีลอดจันทร์และพฤหัสบดี หรือหญิงมีประจำเดือน เป็นต้น ก็ถือว่าฮะรอมนะครับ ( ดู หนังสือมุฆนีอัลมั๊วะห์ตาจญ์ 2/177) วัลลอฮฮุอะลัม

ตามการอธิบายนี้ถือว่าถูกต้องตามหลักฐานไหมครับ

คำตอบ

สรุปคำตอบ ที่จริงเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในสังคมเนื่องจากในมัซฮับชาฟิอี หลังสิบห้าวันของชะอฺบานนี่ไม่ควรถือศีลอดซุนนะฮฺ เพราะอิมามชาฟิอีให้น้ำหนักในหะดีษบทที่ว่า  “เมื่อถึงครึ่งเดือนของชะอฺบาน จงอย่าได้ถือศีลอด" แต่หะดีษนี้อุละมาอฺส่วนมากที่เป็นนักตรวจสอบหะดีษเห็นว่าเป็นหะดีษที่อ่อนหลักฐาน สำนวนหะดีษไม่ใช่คำพูดของท่านนบีแน่นอน เป็นข้อผิดพลาดในการรายงาน คงจะเป็นคำพูดของตาบิอีน เพราะมีหะดีษของท่านนบีชัดเจนที่บันทึกในอัสสุนันทั้งหลาย เป็นหะดีษเศาะฮี้ฮฺ ที่ท่านนบีห้ามถือศีลอดก่อนรอมฎอน 1-2 วัน (วันสงสัย) แสดงว่าก่อน 1-2 วันนี้ถือได้แน่นอน และมีหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮฺที่ว่าท่านนบีจะถือศีลอดเดือนชะอฺบานเป็นส่วนมาก 

ดังนั้นใครที่จะถือศีลอดซุนนะฮฺเดือนชะอฺบาน แม้ว่าจะเริ่มต้นเดือนชะอฺบานหรือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนก็สามารถถือในช่วงสิบห้าวันหลังได้ อันเป็นทัศนะอุละมาอฺส่วนมาก ในมัซฮับอิมามอะหมัด อิมามมาลิก อิมามอบูฮะนีฟะฮฺก็เห็นอย่างนั้น 
 
ตอบ: 
12.8.09
0
Your rating: None