การแบ่งมรดก

คำถาม: 
แม่ได้เสียชีวิตแล้ว โดยมีลูกหลายคน ทั้งชายและหญิง อยากทราบว่ามรดกที่เป็นทองคำ เช่นแหวนที่มีตัวเรือนเป็นทอง ทายาทที่เป็นชายจะรับหรือถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยฝากพี่หรือน้องที่เป็นหญิงได้หรือไม่ และจะมีวิธีแบ่งมรดกที่เป็นทองให้ทายาทที่มีทั้งหญิงและชายอย่างไร

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

0
Your rating: None