ถ้าเราของบจากมูลนิธิหนึ่ง และมูลนิธินี้มีงบจาก สสส. สนับสนุนอยู่ เราจะนำงบนี้มาสร้างห้องน้ำได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------