1408 หากเจออุปสรรค์มีความโกรธความเครียด ตามหลักการอิสลามเราควรทำอย่างไร

คำถาม: 
ในการใช้ชีวิตของเราบนดุนยาต้องเจอบททดสอบมากมาย หากเจออุปสรรค์มีความโกรธความเครียด ตามหลักการอิสลามเราควรทำอย่างไร

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
19.1.11