ขายตุ๊กแกได้หรือไม่ครับ

อัสลามูอะลัยกุม

1.จากที่มีข่าวว่ามีผู้รับซื้อตุ๊กแกที่มีขนาดตัวใหญ่ตามสเปกให้ราคาสูงเพื่อนำไปสกัดเป็นยารักษาโรค อยากทราบว่าคนมุสลิมจะสามารถหารายได้จากการจับตุ๊กแกขายแบบดังกล่าวได้หรือไม่

2.ถ้านำตุ๊กแกไปทำการสกัดเป็นยารักษาโรคได้จริง อิสลามอนุญาตให้นำตุ๊กแกไปทำเป็นยารักษาโรคได้หรือไม่