การละหมาดตะรอวีหฺ มุสลิมะฮฺถืออัลกุรอานดูตามอิมามได้หรือไม่ และขอดุอาอฺเป็นภาษาไทยได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
29.7.10