สำหรับสตรีเหล่านี้ จำเป็นต้องถือศีลอดใช้เหมือนสตรีที่มีเหฎหรือนิฟาส หรือตวงข้าวก็ได้

คำถาม: 
-- สตรีที่มีนิฟาสและให้นมบุตร -- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร ปกติถ้าไม่มีเหฎนางก็ถือศีลอดไม่ไหว -- สตรีที่มีเหฎและให้นมบุตร แต่ปกติตอนไม่มีเหฎ นางถือศีลอดได้

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
9.9.08
0
Your rating: None