อยากทราบความหมายของญะมาอะห์ซ้อน? และที่มัสยิดสามารถละหมาดญะมาอะห์ซ้อนได้หรือไม่?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------