ผู้หญิงละหมาดวันศุกร์ได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
5.5.10
0
Your rating: None