เงินที่เราได้จากการออม หลังเกษียณแล้วได้มาสามแสนบาท จำเป็นต้องออกซะกาตหรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
5.5.10