มีซุนนะฮฺให้อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำธรรมดาหรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

ตอบ: 
10.3.10
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: