1191 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อกันว่ารับสายแล้วจะตายทันที การเสียชีวิตแบบนี้อิสลามมีความเชื่ออย่างไร

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ตอบ: 
22.1.10