1171 หะดีษเกาะดีรคุมมีข้อบกพร่องตรงไหน จึงไม่สามารถเป็นข้ออ้างอิงในทางประวัติศาสตร์ได้

คำถาม: 
หะดีษเกาะดีรคุมมีข้อบกพร่องตรงไหนคับถึงไม่สามารถเป็นข้ออ้างอิงในทางประวัติศาสตร์ได้ในการเป็นเคาะลีฟะห์ของท่านอะลี

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


ตอบ: 
13.1.10