1057 การจับมือสลามหลังละหมาดฟัรฎู

 

คำถาม : หลังจากละหมาดฟัรฎู มีการจับมือให้สลามกันหรือไม่

 

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่มีครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

ตอบ: 
13.10.05