1055 มะอฺมูมต้องกล่าว สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ หรือไม่

คำถาม: 
ในหนังสือวิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม บางกอกน้อย หน้า 209 ข้อ 8 หน้าที่ของมะฮฺมูม ไม่ต้องกล่าว "สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ" แต่กล่าวคำรับของอิม่ามที่ว่า "ร็อบบะนา ละกัลฮัมดฺ" ถ้าเรากล่าว "สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ" จะผิดไหม? จะเป็นบิดอะฮฺไหม ท่านนบีปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านเป็นมะอฺมูม ?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การกล่าว "สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ" สำหรับมะอฺมูมมีข้อขัดแย้งระหว่างบรรดาอุละมาอฺ แต่ทัศนะที่ถูกต้องมะอฺมูมควรกล่าว "สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ" และ "ร้อบบะนาวะละกัลฮัมดฺ" ด้วย และไม่ถือว่าเป็นบิดอะฮฺแต่อย่างใด

และโปรดทราบว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเมื่อท่านนบีเป็นมะอฺมูมท่านกระทำอย่างไร แต่จะมีหลักฐานเกี่ยวกับการละหมาดทั่วไป ซึ่งจะมีการตีความที่แตกต่างกัน จึงมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน สำหรับผมให้น้ำหนักกับทัศนะที่ให้มะอฺมูมกล่าว "สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ" ด้วย

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

ตอบ: 
13.10.05