1054 ชี้หรือกระดิก ท่านนบีทำอย่างไร

คำถาม: 
ชี้หรือกระดิกนิ้ว ท่านนบีทำอย่างไร? และจะชี้เมื่อใด? หยุดชี้ตอนไหน? ตาควรมองที่นิ้วชี้ทางกิบลัตหรือไหม? ทัศนะที่ว่า เมื่อกล่าวตะฮีย้าต ถึง คำว่า "ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" ควรยกนิ้วหรือกระดิกนิวให้สูงหรือไม่อย่างไร?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ให้ชี้นิ้วขณะกล่าวตะฮียาตตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องกระดิกเลยแม้กระทั่งในช่วงที่กล่าว "อัชฮะดุอันลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ" นั่นคือทัศนะที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายงานจากท่านนบีที่มีน้ำหนักมากที่สุด และให้มองไปยังนิ้วชี้ขณะนั่งตะฮียาต นั่นคือสภาพที่ถูกต้อง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

ตอบ: 
13.10.05