islaminthailand.org

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 81 (อายะฮฺ 137) -การหลอกลวงของชัยฏอน ทำให้คนเห็นเท็จเป็นจริง จริงเป็นเท็จ -1,075 14.11.17
1716 ตีลูก บาปหรือไม่ ? -700 8.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 (กิตาบุลอีมาน 11,บาบ 30-36) -30- การละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 31- อิสลามที่ดีงามของผู้คน, 32- ศาสนาที่อัลลอฮฺชอบมากกว่า คือศาสนาที่ยั่งยืน (มั่นคง), 33- อีม... -2,232 9.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 80 (อายะฮฺ 136) - และพวกเขาได้ให้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดขึ้น... -1,096 7.11.17
1715 อาหารที่มีเจลาติน รับประทานได้มั้ย (ให้แมวกินได้มั้ย) ? -946 1.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 14 (กิตาบุลอีมาน 10,บาบ 26-29) -26-การญิฮาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 27- การยืนละหมาดกลางคืน 28- การถือศีลอดเดือนรอมฎอน 29- ศาสนานั้นง่าย -994 2.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 79 (อายะฮฺ 135) -การยืนหยัดในความดี ก็ต้องมีการแข่งขันท้าทายในตัว เพื่อพิสูจน์ว่าความดีจะต้องชนะสักวันหนึ่ง, การแข่งขันกันทำความชั่ว -โอ้อวดทุกอย่า... -1,043 31.10.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 13 (กิตาบุลอีมาน 9,บาบ 24-25) -24- ลักษณะของมุนาฟิก 25- การยืนละหมาดลัยละตุ้ลก็อดรฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน -1,202 19.10.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 78 (อายะฮฺ 134) -แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ นั้นจะมาแน่นอน และพวกเจ้านั้นไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้ -1,144 17.10.17
อุตริกรรมอำพราง -632 14.10.17
คุยแบบปัญญาชน : บทบาทของพระมหากษัตริย์ ในการทำนุบำรุงศาสนา -575 15.10.17
แนวทางที่เที่ยงตรง : ช่วงปิดเทอม ครอบครัวควรทำอะไร -629 11.10.17