islaminthailand.org

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 82 (อายะฮฺ 138) -การฟัตวาของอุละมาอฺในเรื่องที่ไม่มีตัวบทห้ามหรืออนุญาตชัดเจน เช่น ตัวเงินตัวทองกินได้มั้ย, เครื่องหนังจากหนังหมู, อะไรทำได้ อะไรทำ... -812 21.11.17
ญิฮาด : ความหมายและความสำคัญ -536 18.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 16 (กิตาบุลอีมาน 12,บาบ 37-39) -37-หะดีษญิบรีล ญิบรีลถามนบีเกี่ยวกับ "อีมาน" อิสลาม, อิหฺซาน, วันกิยามะฮฺ; 38- (หะดีษการเพิ่มของอีมาน); 39- ความประเสริฐ... -666 16.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 81 (อายะฮฺ 137) -การหลอกลวงของชัยฏอน ทำให้คนเห็นเท็จเป็นจริง จริงเป็นเท็จ -665 14.11.17
1716 ตีลูก บาปหรือไม่ ? -479 8.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 (กิตาบุลอีมาน 11,บาบ 30-36) -30- การละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 31- อิสลามที่ดีงามของผู้คน, 32- ศาสนาที่อัลลอฮฺชอบมากกว่า คือศาสนาที่ยั่งยืน (มั่นคง), 33- อีม... -777 9.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 80 (อายะฮฺ 136) - และพวกเขาได้ให้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดขึ้น... -624 7.11.17
1715 อาหารที่มีเจลาติน รับประทานได้มั้ย (ให้แมวกินได้มั้ย) ? -685 1.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 14 (กิตาบุลอีมาน 10,บาบ 26-29) -26-การญิฮาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 27- การยืนละหมาดกลางคืน 28- การถือศีลอดเดือนรอมฎอน 29- ศาสนานั้นง่าย -583 2.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 79 (อายะฮฺ 135) -การยืนหยัดในความดี ก็ต้องมีการแข่งขันท้าทายในตัว เพื่อพิสูจน์ว่าความดีจะต้องชนะสักวันหนึ่ง, การแข่งขันกันทำความชั่ว -โอ้อวดทุกอย่า... -620 31.10.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 13 (กิตาบุลอีมาน 9,บาบ 24-25) -24- ลักษณะของมุนาฟิก 25- การยืนละหมาดลัยละตุ้ลก็อดรฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน -795 19.10.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 78 (อายะฮฺ 134) -แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ นั้นจะมาแน่นอน และพวกเจ้านั้นไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้ -750 17.10.17


facebook

เพิ่มเพื่อน


กิจกรรมเร็วๆ นี้

-- งดสอนตัฟซีรและหะดีษ ถึง 30 มิ.ย.61 --

 

 เวลาละหมาด (กรุงเทพและปริมณฑล)
 
(เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org)