islaminthailand.org

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 22 (กิตาบุลอิลมฺ 4,บาบ 8-10) -1,554 11.1.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 89 (อายะฮฺ 148) -ให้อภัย - เอาคืน, ชิริก, อุตริกรรม นำพาสู่ชิริก, ชิริก...สัญญาณกิยามะฮฺ, กลุ่มเกาะดะรียะฮฺรุ่นแรก(สุดโต่ง) เป็นมะญุซแห่งอุมมะฮฺนี้... -1,116 9.1.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 21 (กิตาบุลอิลมฺ 3,บาบ 6-7) -6- การรายงานความรู้ และอายะฮฺที่อัลลอฮฺตรัสว่้า "กุลร็อบบิซิดนีอิลมา" -843 4.1.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 88 (อายะฮฺ 146-147) -- สัตว์ต้องห้ามของยิว คือ สัตว์ที่นิ้วเท้าติดกัน; ดะอฺวะฮฺด้วยความเมตตา - ความอดทน ด้วยการฝึกฝน -784 2.1.18
1717 ฉลองปีใหม่ เกี่ยวอะไรกับมุสลิม ? -626 30.12.01
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 87 (อายะฮฺ 144-145) -"ฮาลาล" ในบทบัญญัติ, สัตว์ที่ห้ามรับประทาน, -750 26.12.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 20 (กิตาบุลอิลมฺ 2,บาบ 3-5) -บาบ 3 - การยกระดับเสียงเนื่องด้วยการให้ความรู้ (ใช้เสียงดังในการสอน), บาบ 4- รูปแบบการรายงานความรู้ : หัดดะษะนา, อัคบะเราะนา, อัน... -785 21.12.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 86 (อายะฮฺ 143) -และ(ได้ทรงให้มี) สัตว์แปดตัวเป็นคู่ ๆ คือจากแกะสองตัว และจากแพะสองตัว จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า ตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห... -855 19.12.17
ความพอใจนำมาซึ่งความสุข -536
มิตราจารย์ (ม.ซอลิฮีย์) -481
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 19 (กิตาบุลอิลมฺ(ความรู้) 1) -หัวข้อย่อย (บาบ) 1 - ความประเสริฐของความรู้; บาบ 2 - มารยาทในการให้ความรู้และรับความรู้ -839 14.12.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 85 (อายะฮฺ 142) -1,023 12.12.17