islaminthailand.org

وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"และพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺเถิด โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ" (ซูเราะตุนนูร 31)

DMS1007
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165) -เตาบัตได้ถึงเมื่อไหร่, สัญญาณกิยามะฮฺ, สาเหตุของการแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆในศาสนา, จุดยืนและการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในหลักการศาสนา -2,908 6.3.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20) -18- คนที่อายุน้อย เมื่อไหร่จึงจะรายงานหะดีษได้ 19- การออกไปศึกษา (ออกนอกถิ่นหรือนอกเมือง) 20- ความประเสริฐของคนที่เรียนและสอน -2,705 1.3.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 96 (อายะฮฺ 155-157) -2,658 27.2.18
ถาม-ตอบ สารพันปัญหา ศาสนากับการเรียนวิทย์สุขภาพ -855 14.2.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 25 (กิตาบุลอิลมฺ 7,บาบ 15-17) -15- ความภูมิใจ(ดีใจ)ในความรู้ 16- นบีมูซาและอัลเคาะฎิร 17- ดุอาอฺ «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ» -1,763 22.2.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 95 (อายะฮฺ 154) -ลักษณะเฉพาะของศาสนาจากพระเจ้า, คำสอนที่เป็นสากลโลก อยู่ในอายะฮฺ 151-153, ทำดี กับ ฮิดายะฮฺ, อะกีดะฮฺสลัฟกับบาปใหญ่ -1,304 20.2.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 94 (อายะฮฺ 153) -"และแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิด และอย่าปฏิบัติตามหลายๆทาง..." -1,367 13.2.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 93 (อายะฮฺ 152) -"...จงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องชั่งด้วยความเที่ยงตรง..." -1,598 6.2.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 24 (กิตาบุลอิลมฺ 6,บาบ 12-14) -การกำหนดวันเวลาเฉพาะเพื่อเรียนรู้ได้, ผู้ใดที่อัลลอฮฺปรารถนาดีต่อเขา จะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนา, ความเข้าใจในความรู้ -1,876 1.2.18
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 92 (อายะฮฺ 151-152) -"และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้า นอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่ง จนกว่าเขาจะบรรลุวัยฉกรรจ์..." -1,416 30.1.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 23 (กิตาบุลอิลมฺ 5,บาบ 11) -ทำให้ง่ายในการสอนศาสนา อย่าทำให้คนรู้สึกว่าศาสนายาก -1,369 25.1.18
เชื่ออย่างเดียวยังไม่พอ (สู่อีมานที่มั่นคง 34) -695