islaminthailand.org

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) -- เครื่องนุ่งห่มแห่งตักวา - ญินเห็นมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่เห็นญิน สิ่งที่จะปิดบังเอาเราะฮฺจากชัยกอน -697 4.9.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) -912 27.9.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25) -876 28.8.18
คุณค่าของ อัล-ฟาติหะฮฺ -275 16.3.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7 (อายะฮฺ 23-25) ดุอาอฺครอบจักรวาล -1,196 14.8.18
เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก -1,027 21.7.18
หัวข้อ 2 กิตาบุลอีมาน (14) -259
หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร (4) -276
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 38 (กิตาบุลอิลมฺ 20,บาบ 45-47) -1,034 9.8.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 6 (อายะฮฺ 20-22) -การล่อลวงของอิบลีส -1,051 6.8.18
อะไรคือเตาฮีด ? อะไรคือชิริก ? -238 3.8.18
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44) -43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ 44- การที่มีความชอบสำหรับผู้รู้ เมื่อถูกถาม ใครในหมู่มนุษย์มีความรุ้มากที่สุด ให้มอบหมายข้อเท็จจริง... -999 2.8.18